โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง
ผลงานครูและนักเรียน ผลงานครู ผลงานนักเรียน
ติดต่อสอบถามได้ที่
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง
วันที่ : 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558
อบรมชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
วันที่ : 13 มีนาคม 2558
เลี้ยงส่งครูณัฐธิดาเพื่อไปบรรจุรับราชการครู  
วันที่ : 11-13 มีนาคม 2558
อบรมส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาคารดนตรี (ชั้นเดียว) 30/06/2016 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 31/05/2016 
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 28/05/2016 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 23/05/2016 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 10/05/2016 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก 03/12/2015 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ก 03/12/2015 
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21/02/2012 
แจ้งกำหนดการสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 21/02/2012 
แจ้งการเสียชีวิตของบุตรและคุณแม่ของข้าราชการครู 12/10/2011 
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี มีวิถีชีวิตพอเพียง
นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสราญ โพธินุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมาโนช บุญครอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อัตลักษณ์  เอกลักษณ์
คำขวัญ
ปรัชญา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
๑๐๔ หมู่ ๙ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐
โทรศัพท์ (๐๓๖)๓๕๗๓๙๑
# Copyright Anuban Tubkwang School 2011
Contact to  web master

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo